İlaçlama öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler nedir?